Wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z budynku w trakcie semestru zimowego 2021/2022

 • W budynku mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz osoby, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji;
 • Zaleca się dokonywanie samooceny stanu zdrowia przed przyjściem do budynku.
  W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów sugerujących chorobę zakaźną należy zrezygnować z przyjścia na zajęcia stacjonarne i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wykładowcę;
 • Sugerowany jest kontakt z pracownikami administracji za pomocą poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną. Jeśli sprawa wymaga kontaktu osobistego, należy poprosić z wyprzedzeniem o wyznaczenie terminu i godziny spotkania;
 • Zaleca się częste mycie i dezynfekowanie rąk. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa po wejściu do budynku;
 • Studenci muszą być wyposażeni we własną maseczkę oraz korzystać z własnych przyborów piśmienniczych;
 • Zaleca się rezygnację z tradycyjnych form przywitania wymagających bezpośredniego kontaktu (np. z uścisku dłoni);
 • Rekomendowane jest regularne mycie i dezynfekcja rąk, w szczególności po zakończonych zajęciach. Ze względów bezpieczeństwa do odwołania wyłączone z użytku są elektryczne suszarki znajdujące się w toaletach, o czym informuje oznaczenie taśmą ostrzegawczą;
 • Należy zachowywać zalecany dystans społeczny (co najmniej 1,5 m odstępu, o ile jest to możliwe) oraz unikać jeżdżenia windą z innymi osobami;
 • Należy unikać dotykania okolic oczu, ust i nosa oraz zakrywać nos i usta wewnętrzną stroną łokcia lub chusteczką, gdy kaszle się lub kicha;
 • Studenci zobowiązani są do śledzenia na bieżąco informacji dotyczących zasad postępowania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym podawanych przez władze UŁ, władze państwowe i służby sanitarne.

Sale dydaktyczne i organizacja zajęć

 • W salach dydaktycznych zaleca się zachowanie co najmniej 1,5 m odstępu od innych osób, o ile jest to możliwe. Informacja o potrzebie stosowania zasad dystansu społecznego znajduje się na drzwiach każdej z udostępnionych sal;
 • Przy każdym wejściu do auli znajdują się stojaki z płynem do dezynfekcji rąk;
 • Miejsca w aulach, które zostały wyłączone z użytkowania, oznaczone są taśmą ostrzegawczą z informacją „Miejsce wyłączone”;
 • W salach dydaktycznych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przez wszystkich uczestników zajęć, chyba że z uwagi na charakter oraz specyfikację zajęć jest to niemożliwe lub niewskazane;
 • W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zajęć sale dydaktyczne są codziennie dezynfekowane przez służby sprzątające. 

Sale dydaktyczne na potrzeby zajęć zdalnych:

 • Na potrzeby zajęć zdalnych zostały wyznaczone i przygotowane sale w budynku Wydziału;
 • Do dyspozycji  studentów udostępnia się wybrane sale dydaktyczne znajdujące się w budynku;
 • Grafik rezerwacji sal dostępny jest na dole tego wpisu;
 • Rezerwacji można dokonać, wysyłając maila na adres rezerwacja@filologia.uni.lodz.pl. W treści wiadomości należy podać: imię i nazwisko, nazwę studiowanego kierunku, numer legitymacji, datę i godziny korzystania z sali;
 • Salę należy zarezerwować nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć;
 • Po otrzymaniu potwierdzenia student w wyznaczonym dniu zgłasza się do pracownika recepcji budynku z prośbą o otworzenie zarezerwowanej sali. Podaje przy tym imię i nazwisko oraz numer sali. Z kolei po odbytych zajęciach student informuje pracownika recepcji o ich zakończeniu i potwierdza zamknięcie sali;
 • Osoba korzystająca w danym dniu z sali ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowany sprzęt.
 • Wchodząc do sali, należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym znajdującym się na korytarzach lub używać rękawiczek ochronnych;
 • W przypadku potrzeby uzyskania pomocy technicznej lub konieczności przekazania informacji o niedziałającym urządzeniu należy zgłosić się do pokoju 3.36 (piętro 3.) lub zadzwonić pod numer 42 665 53 56.

🗓 Grafik rezerwacji sal 

rezerwacja@filologia.uni.lodz.pl 

 

III. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

 • W budynku wyznaczono pomieszczenie izolacji – jest to sala na parterze nr 0.09 wyposażona w płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni, a także maseczkę oraz rękawiczki.
 • Sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 reguluje załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UŁ nr 198 z dnia 09.09.2021, którego treść znajduje się tutaj.
 • Należy przekazać PSSE w Łodzi informacje o osobach, które mogły mieć kontakt z osobą, u której podejrzewane jest zakażenie koronawirusem. PSSE w Łodzi – Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi; ul. Przybyszewskiego 10; 93-189 Łódź; Telefon 42 253 99 00; Telefon alarmowy 600241646; e-mail: psse@psselodz.pl