Studentki i studenci – dołączcie do Narodowej Reprezentacji Akademickiej!

Szanowni Państwo, Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

serdecznie zachęcam Was do zgłaszania się do III edycji programu Narodowa Reprezentacja Akademicka, prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zajęcia w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej prowadzone będą w ramach indywidualnego toku nauczania, dostosowanego do Waszych planów treningowych i kalendarza zawodów. Jeśli jesteście aktywnymi sportowcami, pomożemy Wam studiować i rozwijać jednocześnie Waszą karierę sportową. Zgłaszajcie się do piątku 14.01.2022!

Do programu NRA mogą zgłaszać się studenci-sportowcy przygotowujący się do letnich lub zimowych Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpiady lub Igrzysk Głuchych.

Poza tym, studentki i studenci muszą spełniać jedno z poniższych kryteriów:

  • być medalistą Igrzysk Olimpijskich lub igrzysk europejskich, lub mistrzostw świata seniorów, lub mistrzostw Europy seniorów w sportach olimpijskich; a w przypadku osób z niepełnosprawnością – medalistą igrzysk paraolimpijskich lub mistrzostw świata, lub mistrzostw Europy w sportach paraolimpijskich; w przypadku osób niedosłyszących – medalistą igrzysk głuchych lub mistrzostw świata lub mistrzostw Europy głuchych w sportach objętych programem igrzysk głuchych;
  • znajdować się w grupie szkolenia olimpijskiego A1 i A2;
  • być medalistą uniwersjad i akademickich mistrzostw świata – do ukończenia 30. roku życia;
  • posiadać aktualną międzynarodową klasę mistrzowską (MM) – do ukończenia 30. roku życia;
  • posiadać aktualną klasę mistrzowską (M) – do ukończenia 30. roku życia.

Zainteresowanych, spełniających powyższe wymagania, zapraszamy do kontaktu (do piątku 14.01.2022) ze mną – Dyrektorem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ – mgr Leszkiem Piąstką – na adres mailowy leszek.piastka@uni.lodz.pl lub o kontakt telefoniczny 721 456 423.

Studenci proszeni są również o nadesłanie skanu zaświadczenia o posiadanej aktualnie klasie sportowej wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy.

 

                                                                Z serdecznymi pozdrowieniami,

                                                               mgr Leszek Piąstka

                                                                Pełnomocnik Rektora ds. Programu

Narodowa Reprezentacja Akademicka

Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ