Seminaria magisterskie – zapisy i zakresy

Od 28 września (środa), od godz. 10.00 rozpoczną się zapisy na seminaria magisterskie.

Zapisy drogą mailową – dziennikarstwo@uni.lodz.pl. 

Promotorzy:

 • prof. Mariusz Bartosiak
 • prof. Tomasz Ferenc
 • prof. Grażyna Habrajska
 • prof. Marek Ostrowski
 • prof. Marek Palczewski
 • prof. Edyta Pałuszyńska
 • prof. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz

Każdy Promotor ma 8 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.


ZAKRESY SEMINARIÓW MAGISTERSKICH

prof. Mariusz Bartosiak

 • Społeczne i komunikacyjne funkcje sztuki
 • Sztuka w przestrzeni publicznej
 • Sztuki performatywne w kulturze współczesnej
 • Kształtowanie tożsamości w tekstach i praktykach kulturowych
 • Korespondencje (i dialog) między sztuką, kulturą i nauką
 • Komunikacja międzykulturowa

 

prof. Tomasz Ferenc

 • Problematyka mediów (tradycyjne media, media elektroniczne, Internet)
 • Fotografia
 • Kino dokumentalne
 • Reklama (komercyjna, polityczna, społeczna)
 • Współczesne zjawiska kulturowe (kultura alternatywna, ruchy migracyjne, globalizacja)
 • Zagadnienia sztuki współczesnej

 

prof. Beata Grochala-Woźniak

 • Język w mediach / język mediów
 • Multimodalność mediów
 • Język jako narzędzie reklamy, propagandy
 • Intencjonalność przekazów medialnych
 • Medialny obraz świata – obrazy świata w mediach
 • Kultura języka w mediach
 • Genologia medialna (szczególnie gatunki dziennikarskie)
 • Styl wypowiedzi dziennikarskiej
 • Analiza dyskursu medialnego
 • Dziennikarstwo sportowe

 

prof. Grażyna Habrajska

 • Reklama, public relations i promocji firmy
 • Analiza procesu powstawania przekazu reklamowego
 • Kreowanie wizerunku i jego elementów
 • Kreowanie scenariuszy komunikacyjnych, dyskursów i tekstów
 • Perswazja, manipulacja, demagogia, propaganda

 

prof. Marek Ostrowski

 • Reklama: muzyka w reklamie, wywieranie wpływu
 • Propaganda w systemach totalitarnych – PRL, NRD, ZSRR
 • Wizerunek medialny – także wizerunek medialny sportowców
 • Zagadnienia etyki mediów
 • Zjawiska kulturowego oddziaływania mediów
 • Arcydzieła sztuki dziennikarskiej
 • Adaptacje – teksty literackie w wymiarze medialnym

 

prof. Marek Palczewski

 • Etyka dziennikarska
 • Gatunki dziennikarskie (prasa i telewizja, reportaż, publicystyka, talk show, reality show)
 • Fake newsy
 • Historia, praktyka i teoria newsa
 • Dziennikarstwo śledcze

 

prof. Edyta Pałuszyńska

 • Medialne obrazy świata, np. obraz konfliktów zbrojnych, kryzysów, partii politycznych, miast, instytucji, analiza jakościowa i ilościowa zawartości mediów
 • Cechy języka mediów (i języka w mediach), prowokacja i dyskredytacja w przekazie medialnym, perswazja w mediach, gatunki mediów, analiza programów, formatów
 • Analiza sytuacji kryzysowych (np. niefortunne wypowiedzi osób publicznych, przecieki, podsłuchy), strategie zaradcze, komunikowanie kryzysowe, obrona wizerunku
 • Dyskurs publiczny i polityczny, normy dyskursu publicznego, etyka mediów
 • Edukacyjna misja mediów oraz obecność zagadnień edukacyjnych w mediach
 • Analiza kampanii politycznych, promocyjnych, marketingowych pod względem komunikacji werbalnej i niewerbalnej