Rekrutacja studentów do projektu tutoringowego

Zapraszamy studentów kierunków Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji do udziału w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki”.

W ramach projektu studenci mogą rozwijać umiejętności pod opieką tutora, dr Natalii Kowalskiej-Elkader.

Praca z wykorzystaniem modelu tutoringu zakłada możliwość wypracowania ścieżki rozwoju dla najlepszych studentów, a także uzyskanie dodatkowego wsparcia dla pozostałych. Aktywności przewidziane mogą być związane z przygotowaniem autorskiego projektu medialnego, zorganizowaniem wydarzenia o charakterze naukowym/medialnym/popularyzatorskim, przygotowaniem publikacji dziennikarskiej, a także innymi działaniami, w których potrzebne może być wsparcie.

Program będzie trwał jeden semestr, student objęty wsparciem będzie odbywał cykliczne spotkania z tutorem w wymiarze 60 godzin zgodnie ze wspólnie ustalonym terminarzem i planem działania. Ukończenie projektu będzie widoczne na suplemencie do dyplomu studiów. Jest to wyjątkowa okazja do tego, by spróbować swoich sił w aktywnościach wykraczających poza program studiów, a także udoskonalić zdobywane umiejętności.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wysłać e-mail (natalia.kowalska@uni.lodz.pl), w którym zawarte będą: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, krótki opis proponowanych działań lub obszaru, który miałby zostać objęty wsparciem dydaktycznym. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2022 roku.