O Katedrze

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Kierunek oferuje

..........................................

..........................................

Absolwent kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA posiada umiejętność wykonywania podstawowych działań z zakresu dziennikarstwa w prasie, mediach audiowizualnych oraz z dziedziny funkcjonowania działów agencji PR i reklamy. Studia licencjackie na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA przygotowują do podjęcia pracy w zawodach niezmiernie atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy: dziennikarza prasy, radia, telewizji, Internetu oraz specjalisty ds. reklamy lub promocji. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

 Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań Dziennikarstwa i komunikacji społecznej jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (etyka dziennikarska, wartości, normy społeczne, prawo mediów itd.), jak i komunikacyjnych praktyk społecznych (metodyka pracy dziennikarskiej w jej różnych dziedzinach, sposoby oddziaływania na ludzi, wykorzystanie różnych kodów w komunikacji, reguły poprawności językowej itd.).

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jako nauka o komunikowaniu i służbie społeczeństwu łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie komunikowania międzyludzkiego oraz społeczną, dotyczącą istnienia i funkcjonowania środowisk opiniotwórczych, ich funkcji i znaczenia w życiu zbiorowości.

 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna zajmuje się mechanizmami, regułami i tendencjami rozwojowymi w dziedzinie komunikacji między mediami, organizacjami i jednostkami oraz krytyczną analizą istoty komunikowania masowego i interpersonalnego w wymiarze jego konsekwencji społecznych i jednostkowych. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna obejmuje także analizę zależności między procesami kulturowymi, społecznymi, polityczno-prawnymi, gospodarczymi i historycznymi a procesami komunikowania.

 

Kierunek prowadzony jest we współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym przez Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. W jej obrębie funkcjonuje także Zakład Komunikacji Językowej oraz Zespół Naukowo-Badawczy Telewizji i Dokumentu Filmowego.

 

Dużą część kadry dydaktycznej na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna tworzą doświadczeni i powszechnie znani dziennikarze lokalnych i ogólnopolskich mediów, pracownicy działów public relations i agencji reklamowych, którzy prowadzą zajęcia warsztatowe. Ponadto funkcjonowanie kierunku umożliwiają liczne, dwustronne umowy z mediami, agencjami reklamowymi i portalami internetowymi, które pozwalają studentom poszerzać wiedzę i umiejętności podczas praktyk.

 

studia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne;

studia II stopnia: stacjonarne i niestacjonarne;

 

Na naszym kierunku prowadzimy trzy specjalizacje:

(1) Odmiany specjalistyczne dziennikarstwa,

(2) Public relations i branding,

(3) Research medialny.

 

Odmiany specjalistyczne dziennikarstwa

Studenci w ramach tej specjalizacji poznają różne odmiany tematyczne dziennikarstwa, m.in.: muzyczne, kulinarne, podróżnicze, sportowe, wojenne, interwencyjne i obywatelskie, dokumentalne, medyczne, religijne, kulinarne, mody i ekonomiczne. Poszerzą także swoją wiedzę o specyfikę pracy : w redakcji prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej.

 

Public relations i branding

W ramach specjalizacji szczególny nacisk położony jest na kształcenie umiejętności kreowania wizerunku firm, osób, miejsc, produktów (projektowanie tożsamości), tworzenia strategii PR, kreowania nazw produktów i konstruowania reklamy. W ramach specjalizacji student nabywa także wiedzę m.in. z zakresu antropologii kultury, etykiety językowej i barier w komunikowaniu. Program specjalizacji obejmuje również elementy komunikacji wizualnej, projektowania przestrzeni w komunikacji oraz fotografii dokumentalnej i artystycznej. Studenci poszerzą swoją wiedzę również o specyfikę pracy jako komunikatorzy organizacji różnych typów.

 

Research medialny

NOWA SPECJALIZACJA NA STUDIACH DZIENNIKARSKICH I i II STOPNIA!

Studenci zdobywają wszechstronne kompetencje w zakresie researchu i tworzenia raportów medialnych – jednej z najbardziej poszukiwanych profesji w branży medialnej. Uczestnicy specjalizacji poznają zasady analizy przekazów medialnych, monitoringu mediów, badań internetowych, komputerowej analizy tekstu oraz kształtowania opinii publicznej. Uczą się, jak popularyzować wiedzę, przygotowywać prasowe lub audiowizualne raporty i reportaże oraz jak redagować materiały dziennikarskie i użytkowe. Studenci zyskują nie tylko umiejętność analizy danych i swobodnego wykorzystywania nowych technologii w pracy researchera i dziennikarza, ale także otrzymują praktyczną wiedzę z obszaru przedsiębiorczości i prowadzenia własnej firmy na rynku usług medialnych.

Więcej informacji na: www.zbks.uni.lodz.pl

 

 

Telefon: (+48) 42 6645354

 

 

Kontakt

Email: dziennikarstwo@uni.lodz.pl