Petycja protestacyjna pracowników i studentów Wydziału Filologicznego UŁ przeciwko planom wycinki drzew na działce sąsiadującej z gmachem

Nawiązując do pisma skierowanego do p. Prezydent Miasta Łodzi oraz do Urzędu Miasta Łodzi przez p. Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ w dniu 12 maja 2022 r., chcielibyśmy wyrazić stanowczy protest przeciwko planom zabudowy działki określonej w tym piśmie.

Obecnie działka porośnięta jest niemal w całości przez drzewa i inne rośliny niskopienne. Zabudowa wiązałaby się z koniecznością likwidacji tego małego ekosystemu, który tworzy schronienie dla wielu zwierząt (m.in. pozostających w świetle polskiego prawa pod ochroną jeży) oraz ptaków. Wycinka kilkudziesięciu wieloletnich drzew na tej działce osłabiłaby również drzewostan na działkach przylegających do niej.

Jedną z zalet studiowania w nowym budynku Wydziału Filologicznego UŁ – poza jego nowoczesnością i funkcjonalnością – jest również sąsiedztwo zieleni. Na całym świecie nowe kampusy uniwersyteckie planują na swoim terenie obszary zielone, co jest zgodne ze świadomą strategią proekologiczną oraz sprzyja tworzeniu przyjemnego środowiska dla nauki i pracy. Protestujemy przeciwko planom nieodwracalnych zniszczeń zadrzewionych terenów, które mają znaczenie nie tylko dla mikroklimatu okolicy, ale są również bezcenne dla atmosfery miejsca.

Jako humaniści, jesteśmy nie tylko wrażliwi na kwestie ekologii, ale także zajmujemy się takimi kwestiami naukowo i wrażliwość tę przekazujemy naszym studentom, starając się wychowywać nowe pokolenie młodych ludzi, którzy będą cenić wartość otaczającego nas ekosystemu. Protestujemy więc stanowczo przeciwko planom nieodwracalnych zniszczeń zadrzewionych terenów, które mają znaczenie nie tylko dla mikroklimatu okolicy, ale są również bezcenne dla atmosfery miejsca, w którym pracujemy i uczymy.

LINK DLA STUDENTÓW: Petycja protestacyjna studentów UŁ przeciwko planom wycinki drzew na działce sąsiadującej z gmachem Wydziału Filologicznego UŁ – Petycjeonline.com

LINK DLA PRACOWNIKÓW: Petycja protestacyjna pracowników Wydziału Filologicznego UŁ przeciwko planom wycinki drzew na działce sąsiadującej z gmachem Wydziału – Petycjeonline.com