List do studentów

Drogie Studentki i Drodzy Studenci,

Mamy nadzieję, że przyszły rok akademicki zacznie się u nas w gmachu. Ponieważ nadal obowiązuje reżim sanitarny, musimy wyłączyć z zajęć najmniejsze sale i maksymalnie uruchomić sale duże. Dlatego wykłady i część innych zajęć będą się odbywały zdalnie. Mamy jednak nadzieję, że większość zajęć będzie mogła być zorganizowana w gmachu – być może w całości, być może hybrydowo.

Plan będzie ułożony tak, by mogli Państwo łączyć się online z domu, z akademika, a na życzenie, po zameldowaniu takiej potrzeby, także z gmachu. Powinni Państwo mieszkać w Łodzi lub w pobliżu. Zajęcia online będą się odbywały w dogodnych dla Państwa terminach (oddzielny dzień lub duży odstęp między uczeniem zdalnym i stacjonarnym), ale zakładamy, że 3-4 dni w tygodniu każdy student i każda studentka będą przebywać w gmachu. Plany studiów, ogłoszone we wrześniu, nie będą się zmieniać w ciągu semestru, chyba, że będziemy znów musieli przejść na zdalne nauczanie, czego nikomu z nas nie życzę.

Musimy zapewnić na każdym kierunku minimum 50% zajęć kontaktowych. W warunkach normalnego funkcjonowania Uczelni jest to podstawowy warunek, by kierunek został uznany za stacjonarny.

Pracownicy naszego Wydziału są prawie wszyscy zaszczepieni. Mamy nadzieję, że i Państwo poddadzą się szczepieniom i będziemy mogli wszyscy bezpiecznie wrócić do normalnego funkcjonowania.

Życzę wszystkim zdrowia i odpoczynku wakacyjnego.

Joanna Jabłkowska