Konferencja Naukowa: „Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i Internecie”

Dziennikarskie Koło Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego działające przy Katedrze Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i Internecie”, która odbędzie się online 20 maja 2021 roku za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Konferencja jako  inicjatywa studencka jest skierowana przede wszystkim do studentów oraz doktorantów zajmujących się badaniami z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Sądzimy, że związane z jej tematem zjawiska mają ogromy wpływ na kształtowanie się współczesnego oblicza dziennikarstwa oraz rynku medialnego. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji
o zagadnieniach ze świata mediów.

Do czynnego udziału zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin. Proponowane zagadnienia oscylują wokół następujących problemów:

– charakterystyka manipulacji w mediach;

– problematyka i granice propagandy;

– populizm w mediach;

– znaczenie oraz charakter współczesnych autorytetów medialnych;

– standardy rzetelności i etyki dziennikarskiej;

– znaczenie fake newsów we współczesnej retoryce medialnej;

– znaczenie dziennikarstwa obywatelskiego w kontekście dyskursu politycznego;

– zjawiska culture jammingu w mediach jako forma przeciwdziałania propagandzie;

– manipulacja wizualna, audialna oraz audiowizualna;

– manipulacja w reklamie i public relations;

Zgłoszenia do czynnego uczestnictwa (jako prelegent), jak i udziału biernego (jako słuchacz)
w konferencji prosimy przesłać za pomocą formularza [link]. Zgłoszenia do czynnego uczestnictwa będą przyjmowane do 30 kwietnia 2021 roku, a do biernego do 18 maja 2021 roku.

Regulamin Konferencji [link]

Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 15 minut. Językiem konferencji jest język polski. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji. Po zakończeniu konferencji każdy z uczestników czynnych będzie miał możliwość przesłania artykułu naukowego. Zebrane artykuły, po pozytywnej recenzji, ukażą się w monografii pokonferencyjnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W razie pytań bądź jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: dkn.lodz@gmail.com.