prof. Barbara Bogołebska

prof. Grażyna Habrajska

prof. Tomasz Hoffmann

prof. Marek Ostrowski

prof. Konrad Tatarowski

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 

dr hab. Monika Worsowicz

dr Bogumiła Fiołek Lubczynska

dr Joanna Mikosz

dr Przemysław Szews

dr Krzysztof Grzegorzewski

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

dr Urszula Wich-Szymczak

dr Paulina Czarnek-Wnuk

dr Kinga Klimczak

dr Joanna Bachura-Wojtasik

dr Rafał Siekiera

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

mgr Anita Szwajkowska

dr Zofia Władyka-Łuczak

mgr Stanisław Kwaśniak

dr Anita Filipczak-Białkowska

dr Anna Barańska -Szmitko

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

mgr Karolina Dobrosz-Michiewicz

dr Agnieszka Barczyk-Sitkowska

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Doktoranci:

mgr Natalia Kowalska,

mgr Martyna Szustorowska,

mgr Katarzyna Szklarek,

mgr Maciej Piotrkowski

mgr Krzysztof Boczek

mgr Mateusz Krzekotowski

Telefon: (+48) 42 6645354

 

 

Kontakt

Email: dziennikarstwo@uni.lodz.pl