„Gramatyka sensu” Aleksy Awdiejew, Grażyna Habrajska

„Brzmienie Holocaustu. O reprezentacjach Zagłady w sztuce radiowej”, Joanna Bachura-Wojtasik, Eliza Matusiak

„The Secret of Meaning. Meaning in Contemporary Media and under Dictatorship”, Acta Universitatis Lodziensis

„Zawód dziennikarz – komentator sportowy. Kulisy pracy i warsztatu”, Przemysław Szews, Rafał Siekiera

„Infografika w prasie i Internecie”, Przemysław Szews

„Spotkania z gatunkami filmowymi. Musical”, red. Bogumiła Fiołek-Lubczyńska, Katarzyna Żakieta, Mateusz Żebrowski