Plan zajęć na semestr letni

Szanowni Państwo,

w zakładce „Plany zajęć” dostępne już są plany zajęć dla studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Przypominamy, że zajęcia rozpoczynają się 20 lutego (poniedziałek) i trwają do 7 czerwca (środa).


Ważne informacje dot. semestru letniego: 

Wyznacza się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 1. od 5 do 11 kwietnia 2023 r. – wiosenna przerwa świąteczna,
 2. 2 maja 2023 r. – dzień rektorski (studia stacjonarne i niestacjonarne),
 3. 24 maja 2023 r. – dzień rektorski z okazji Święta Uniwersytetu Łódzkiego (studia stacjonarne i niestacjonarne),
 4. 27 maja 2023 r. – dzień rektorski (studia niestacjonarne),
 5. 28 maja 2023 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych (studia niestacjonarne),
 6. 9 czerwca 2023 r. – dzień rektorski ( studia stacjonarne i niestacjonarne);

Sesja letnia od 12 czerwca do 2 lipca 2023 r.

Spotkanie dla studentów z red. Moniką Borkowską z TVP Łódź

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ zaprasza wszystkich studentów dziennikarstwa na spotkanie z red. Moniką Borkowską z TVP Łódź, szefową Informacji i Publicystyki łódzkiego oddziału. W trakcie spotkania przedstawiona zostanie oferta TVP Łódź dla studentów dotycząca współpracy m.in. w zakresie praktyk i staży.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w najbliższy piątek 13.01 o godzinie 12:00 do sali 2.33.

Informacja dot. zajęć w dniach 1-2 grudnia

Decyzją kierownika Katedry, prof. Grażyny Habrajskiej, na kierunkach dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji oraz dziennikarstwo i komunikacja medialna, zajęcia w dniach 1-2 grudnia  będą odbywać się stacjonarnie.

Należy wziąć pod uwagę, że już od środy niektóre części miasta będą zamknięte, zmienione też zostaną trasy komunikacji miejskiej. Prosimy  uwzględnić planowane utrudnienia w drodze na Uczelnię.

W związku ze spotkaniem przedstawicieli Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie organizowanym w Łodzi, w mieście będą występować utrudnienia. Szczegóły zamieszczone są w oficjalnym komunikacie Urzędu Miasta: OBWE Zmiany na drogach i w komunikacji miejskiej.

Seminaria magisterskie – zapisy i zakresy

Od 28 września (środa), od godz. 10.00 rozpoczną się zapisy na seminaria magisterskie.

Zapisy drogą mailową – dziennikarstwo@uni.lodz.pl. 

Promotorzy:

 • prof. Mariusz Bartosiak
 • prof. Tomasz Ferenc
 • prof. Grażyna Habrajska
 • prof. Marek Ostrowski
 • prof. Marek Palczewski
 • prof. Edyta Pałuszyńska
 • prof. Beata Grochala-Woźniak

Każdy Promotor ma 8 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.


ZAKRESY SEMINARIÓW MAGISTERSKICH

prof. Mariusz Bartosiak

 • Społeczne i komunikacyjne funkcje sztuki
 • Sztuka w przestrzeni publicznej
 • Sztuki performatywne w kulturze współczesnej
 • Kształtowanie tożsamości w tekstach i praktykach kulturowych
 • Korespondencje (i dialog) między sztuką, kulturą i nauką
 • Komunikacja międzykulturowa

 

prof. Tomasz Ferenc

 • Problematyka mediów (tradycyjne media, media elektroniczne, Internet)
 • Fotografia
 • Kino dokumentalne
 • Reklama (komercyjna, polityczna, społeczna)
 • Współczesne zjawiska kulturowe (kultura alternatywna, ruchy migracyjne, globalizacja)
 • Zagadnienia sztuki współczesnej

 

prof. Beata Grochala-Woźniak

 • Język w mediach / język mediów
 • Multimodalność mediów
 • Język jako narzędzie reklamy, propagandy
 • Intencjonalność przekazów medialnych
 • Medialny obraz świata – obrazy świata w mediach
 • Kultura języka w mediach
 • Genologia medialna (szczególnie gatunki dziennikarskie)
 • Styl wypowiedzi dziennikarskiej
 • Analiza dyskursu medialnego
 • Dziennikarstwo sportowe

 

prof. Grażyna Habrajska

 • Reklama, public relations i promocji firmy
 • Analiza procesu powstawania przekazu reklamowego
 • Kreowanie wizerunku i jego elementów
 • Kreowanie scenariuszy komunikacyjnych, dyskursów i tekstów
 • Perswazja, manipulacja, demagogia, propaganda

 

prof. Marek Ostrowski

 • Reklama: muzyka w reklamie, wywieranie wpływu
 • Propaganda w systemach totalitarnych – PRL, NRD, ZSRR
 • Wizerunek medialny – także wizerunek medialny sportowców
 • Zagadnienia etyki mediów
 • Zjawiska kulturowego oddziaływania mediów
 • Arcydzieła sztuki dziennikarskiej
 • Adaptacje – teksty literackie w wymiarze medialnym

 

prof. Marek Palczewski

 • Etyka dziennikarska
 • Gatunki dziennikarskie (prasa i telewizja, reportaż, publicystyka, talk show, reality show)
 • Fake newsy
 • Historia, praktyka i teoria newsa
 • Dziennikarstwo śledcze

 

prof. Edyta Pałuszyńska

 • Medialne obrazy świata, np. obraz konfliktów zbrojnych, kryzysów, partii politycznych, miast, instytucji, analiza jakościowa i ilościowa zawartości mediów
 • Cechy języka mediów (i języka w mediach), prowokacja i dyskredytacja w przekazie medialnym, perswazja w mediach, gatunki mediów, analiza programów, formatów
 • Analiza sytuacji kryzysowych (np. niefortunne wypowiedzi osób publicznych, przecieki, podsłuchy), strategie zaradcze, komunikowanie kryzysowe, obrona wizerunku
 • Dyskurs publiczny i polityczny, normy dyskursu publicznego, etyka mediów
 • Edukacyjna misja mediów oraz obecność zagadnień edukacyjnych w mediach
 • Analiza kampanii politycznych, promocyjnych, marketingowych pod względem komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Spotkanie organizacyjne dla I roku studiów stacjonarnych 1-go stopnia

Spotkanie dla studentów I roku studiów stacjonarnych 1-go stopnia odbędzie się 30 września w godz. 9.30 – 10.30 w auli A2.

Opiekun roku: dr Przemysław Szews

Gala Absolwentów 2021/2022 – rejestracja na wydarzenie

Zgodnie z kilkuletnią tradycją Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego organizuje coroczną Galę Absolwentów. Tym razem do udziału w uroczystości chcielibyśmy zaprosić absolwentów studiów II stopnia, którzy obronili swoje prace magisterskie w roku akademickim 2021/22.

Tegoroczna Gala Absolwentów planowana jest 3 grudnia (sobota) o godz. 11.00 w Auli A1 budynku Wydziału Filologicznego UŁ przy ul. Pomorskiej 171/173. W ramach wydarzenia przewidziane jest uroczyste wręczenie dyplomów zarejestrowanym absolwentom oraz liczne atrakcje towarzyszące.

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod tym adresem.  Zarejestrowanie jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Gali. Rejestracja będzie prowadzona do 6 listopada.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu prosimy również o dopełnienie wszelkich formalności w dziekanacie i dostarczenie do 15 listopada oryginału dyplomu, który zostanie uroczyście wręczony podczas Gali. Uwaga! Absolwenci, którzy już się obronili, ale nie odebrali jeszcze dyplomu w dziekanacie, muszą w pierwszej kolejności dokonać procedury odbioru dyplomu, a dopiero po tym pozostawić go w dziekanacie na potrzeby Gali Absolwentów.

Wszystkim uczestnikom zapewniamy bezpłatne wypożyczenie togi na czas uroczystości, biret akademicki z wyhaftowaną nazwą Wydziału, który absolwenci otrzymują na własność, a także skromny poczęstunek (lampka szampana + słodycze) po zakończeniu Gali.

Organizatorzy postarają się o obecność profesjonalnego fotografa, który będzie wykonywał zdjęcia podczas wręczania dyplomów oraz w czasie zbiorowego podrzucenia biretów. Będzie również istniała możliwość wykonania pamiątkowej fotografii (indywidualnej, ze znajomymi lub z rodziną) w todze na tle wydziałowej ścianki.

Do udziału w Gali zapraszamy naszych absolwentów wraz z ich rodzinami i przyjaciółmi. Zapewniamy nie tylko możliwość uroczystego odbioru dyplomu z rąk Dziekana Wydziału, ale także miłą atmosferę, okazję do spotkania ze znajomymi i niepowtarzalną szansę uwiecznienia swojego wizerunku w todze.

Chcielibyśmy, aby ten dzień stał się dniem szczególnym dla absolwentów Wydziału Filologicznego, dlatego serdecznie zachęcamy do udziału w tej wyjątkowej uroczystości.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Organizatorzy Gali Absolwentów Wydziału Filologicznego UŁ

Petycja protestacyjna pracowników i studentów Wydziału Filologicznego UŁ przeciwko planom wycinki drzew na działce sąsiadującej z gmachem

Nawiązując do pisma skierowanego do p. Prezydent Miasta Łodzi oraz do Urzędu Miasta Łodzi przez p. Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ w dniu 12 maja 2022 r., chcielibyśmy wyrazić stanowczy protest przeciwko planom zabudowy działki określonej w tym piśmie.

Obecnie działka porośnięta jest niemal w całości przez drzewa i inne rośliny niskopienne. Zabudowa wiązałaby się z koniecznością likwidacji tego małego ekosystemu, który tworzy schronienie dla wielu zwierząt (m.in. pozostających w świetle polskiego prawa pod ochroną jeży) oraz ptaków. Wycinka kilkudziesięciu wieloletnich drzew na tej działce osłabiłaby również drzewostan na działkach przylegających do niej.

Jedną z zalet studiowania w nowym budynku Wydziału Filologicznego UŁ – poza jego nowoczesnością i funkcjonalnością – jest również sąsiedztwo zieleni. Na całym świecie nowe kampusy uniwersyteckie planują na swoim terenie obszary zielone, co jest zgodne ze świadomą strategią proekologiczną oraz sprzyja tworzeniu przyjemnego środowiska dla nauki i pracy. Protestujemy przeciwko planom nieodwracalnych zniszczeń zadrzewionych terenów, które mają znaczenie nie tylko dla mikroklimatu okolicy, ale są również bezcenne dla atmosfery miejsca.

Jako humaniści, jesteśmy nie tylko wrażliwi na kwestie ekologii, ale także zajmujemy się takimi kwestiami naukowo i wrażliwość tę przekazujemy naszym studentom, starając się wychowywać nowe pokolenie młodych ludzi, którzy będą cenić wartość otaczającego nas ekosystemu. Protestujemy więc stanowczo przeciwko planom nieodwracalnych zniszczeń zadrzewionych terenów, które mają znaczenie nie tylko dla mikroklimatu okolicy, ale są również bezcenne dla atmosfery miejsca, w którym pracujemy i uczymy.

LINK DLA STUDENTÓW: Petycja protestacyjna studentów UŁ przeciwko planom wycinki drzew na działce sąsiadującej z gmachem Wydziału Filologicznego UŁ – Petycjeonline.com

LINK DLA PRACOWNIKÓW: Petycja protestacyjna pracowników Wydziału Filologicznego UŁ przeciwko planom wycinki drzew na działce sąsiadującej z gmachem Wydziału – Petycjeonline.com

Praktyki w Centrum Promocji UŁ!

Centrum Promocji UŁ zgłasza duże zapotrzebowanie na osoby chętne do odbycia praktyk. Przed jednostką migracja sporej ilości treści (reorganizacja biura prasowego UŁ).

Osoby zainteresowane realizacją praktyk proszone są o bezpośredni kontakt z rzecznikiem UŁ Panem Pawłem Śpiechowiczem pawel.spiechowicz@uni.lodz.pl

Obóz dziennikarski o profilu telewizyjnym – zapisy!

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisów na obóz dziennikarski. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc!

Poniżej szczegóły organizacyjne i informacje o zapisach.

Miejsce – Opatów (woj. świętokrzyskie)

Najważniejsze informacje: 

1. Obóz jest darmowy!

2. Uczestnictwo honorowane 50. godzinami praktyk zawodowych

3. Zwrot kosztów podróży (publiczne środki komunikacji – zachować bilety)

 

Zakres zajęć:

1. Realizacja opowieści telewizyjnych związanych z powiatem opatowskim:

– o twórczych, z jakichś powodów ciekawych ludziach (artyści, hobbyści, prowokatorzy)

– o miejscach godnych filmowego upamiętnienia

– o zjawiskach społecznych i innych godnych uwagi

2. Wyjazd na realizację telewizyjną z operatorem kamery

3. Montaż z montażystą

4. Kolaudacja stworzonych dzieł w obecności całego Zespołu obozowiczów

5. Cowieczorne kolegium redakcyjne o godz. 21.00

 

Termin: 4 – 24 lipca ( w wyjątkowych sytuacjach można opuścić obóz wcześniej pod warunkiem pozostawienia zrealizowanej opowieści filmowej)

Pierwsze kolegium – poniedziałek, wieczór, 4 lipca

Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem: barczak@wp.pl

Zapisy na seminaria licencjackie 2022/2023

Szanowni Państwo,

w terminie 8 – 12 czerwca odbędzie się rejestracja na przyszłoroczne seminaria licencjackie. Rejestracja przez UsosWeb.

Start zapisów o godz. 20:00 08.06.2022. Koniec zapisów o godz. 23:59 12.06.2022.

Promotorzy:

 • dr Anna Barańska-Szmitko
 • dr Paulina Czarnek-Wnuk
 • dr Anita Filipczak-Białkowska
 • dr Bogumiła Fiołek-Lubczyńska
 • dr Kinga Sygizman
 • dr Przemysław Szews
 • dr Urszula Wich-Szymczak

Każdy Promotor ma 9 miejsc na swoim seminarium. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wykładowcy zaplanowali spotkania informacyjne za pośrednictwem Teams. Każdy z promotorów przedstawi=\, jak wygląda u niego/niej praca w trakcie semestru, na jakich zasadach współpracuje ze swoimi seminarzystami, kto odnajdzie się na jego/jej seminarium, a komu dane seminarium może nie odpowiadać.

Spotkania z promotorami:

Poniedziałek 30.05
dr Przemysław Szews – 9.00 (https://bit.ly/spotkanie-PS)
dr Bogumiła Fiołek-Lubczyńska – 19.00 (https://bit.ly/spotkanie-BFL)

wtorek 31.05 
dr Anna Barańska-Szmitko – 09.00 (https://bit.ly/spotkanie-ABS)
dr Urszula Wich-Szymczak – 13.30 (https://bit.ly/spotkanie-UWS)
dr Paulina Czarnek-Wnuk- 16.00 (https://bit.ly/spotkanie-PCW)
dr Anita Filipczak Białkowska – 16.30 (https://bit.ly/spotkanie-AFB)

Studenci kierunku dziennikarstwo międzynarodowe mogą zapisywać się na seminaria do Promotorów z Katedry Dziennikarstwa, jak i Promotorów na swoim głównym kierunku. W tej sprawie proszę kontaktować się z Państwa sekretariatem, ew. Opiekunem roku.