Konferencja naukowa: Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i Internecie

Dziennikarskie Koło Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego działające przy Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, będące organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Zjawiska propagandy i manipulacji w prasie, telewizji, radiu i Internecie”, ma zaszczyt zaprosić wszystkich studentów i doktorantów do udziału czynnego i biernego w drugiej edycji tej konferencji, która odbędzie się online 27 maja 2022 roku za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. 

Konferencję jako inicjatywę studencką skierowano przede wszystkim do studentów oraz doktorantów zajmujących się badaniami z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Problematyka konferencji poświęcona jest w szczególności zjawiskom propagandy i manipulacji, które zaobserwować można w mass mediach, a także ich wpływie na kształtowanie się współczesnego dziennikarstwa oraz rynku medialnego. Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do publicznej debaty, która pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć możliwości, zagrożenia oraz szanse rozwoju mediów w Polsce i na świecie. 

Do czynnego udziału zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin. Proponowane zagadnienia oscylują wokół następujących problemów: 

  • charakterystyka manipulacji w mediach; 
  • problematyka i granice propagandy; 
  • populizm w mediach; 
  • znaczenie oraz charakter współczesnych autorytetów medialnych; 
  • standardy rzetelności i etyki dziennikarskiej; 
  • znaczenie fake newsów we współczesnej retoryce medialnej; 
  • znaczenie dziennikarstwa obywatelskiego w kontekście dyskursu politycznego; 
  • zjawiska culture jammingu w mediach jako forma przeciwdziałania propagandzie; 
  • manipulacja wizualna, audialna oraz audiowizualna;
  • manipulacja w reklamie i public relations; 

Zgłoszenia do czynnego uczestnictwa (jako prelegent), jak i udziału biernego (jako słuchacz) w konferencji prosimy przesłać za pomocą formularza [link]. Zgłoszenia do czynnego uczestnictwa będą przyjmowane do 6 maja 2022 roku, a do biernego do 25 maja 2022 roku. Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu nadesłanego formularza zostanie przesłana uczestnikom czynnym 10 maja 2022 roku. 

Regulamin Konferencji 

Długość wystąpienia każdego prelegenta nie powinna przekraczać 15 minut. Językiem konferencji jest język polski. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji. Po zakończeniu konferencji każdy z uczestników czynnych będzie miał możliwość przesłania artykułu naukowego do 10 lipca 2022 roku. Szczegółowe informacje o artykułach zostaną przesłane autorom 31 maja 2022 roku. Artykuły, po dwóch pozytywnych recenzjach, ukażą się w monografii pokonferencyjnej.  

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Zapraszamy do dołączenia do naszego wydarzenia na Facebooku

W razie pytań bądź jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: dkn@filologia.uni.lodz.pl.