„Brzmienie Holocaustu. O reprezentacjach Zagłady w sztuce radiowej”, Joanna Bachura-Wojtasik, Eliza Matusiak